Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 16-02-2021 til 22-02-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Momspligt - kommunal institution
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet institutionens moms og energiafgifter idet salg af varer og ydelser fra institutionens landbrug og værksteder er anset som momsfritaget, idet disse er leveret i nær tilknytning til social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 19-01-2021
Læst 47 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-01-2021
Læst 21 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar baseret på oplysninger i årsrapporten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-01-2021
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører moms af kontante bankindsætninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-01-2021
Læst 26 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsrefusion - virksomhed i Tyrkiet
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme en ansøgning om momsgodtgørelse på idet Skattestyrelsen har anført, at selskabet skal registreres for moms i Danmark, da selskabet har solgt transportydelser med leveringssted i Danmark, jf. momslovens § 19, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-01-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fastsat virksomhedens fradrag for købsmoms skønsmæssigt. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 19-01-2021
Læst 36 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter anset som løn
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for indgående afgift (købsmoms) på udgifter, som er anset for løn til selskabets hovedaktionær. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 29-01-2021
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-12-2020
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Fuld registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT (nu Motorstyrelsen) har opkrævet fuld registreringsafgift på 6 køretøjer, som er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 15-12-2020
Læst 21 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Hæftelse for registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har pålagt klageren solidarisk hæftelse for registreringsafgift for et køretøj, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5, da køretøjet anses for omfattet af registreringspligten i registreringslovens § 2, jf. registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, litra 1 og § 5, stk. 1-3. Køretøjet skulle derfor inden benyttelsen have været indregistreret og afgiftsberigtiget i Danmark jf. registreringsafgiftslovens § 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-01-2021
Læst 17 gange
Emne: Afgift