Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 15-12-2022 til 21-12-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Ydelser vedr. fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har ændret selskabets efterangivelse af salgsmoms idet SKAT anser selskabet for at have leveret momspligtige ydelser vedrørende fast ejendom beliggende her i landet, jf. momslovens § 18. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-11-2022
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for diverse udgifter, der ikke er anset for at vedrøre den momspligtige virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 22-11-2022
Læst 20 gange
Emne: Moms