Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 15-04-2021 til 21-04-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. september 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-03-2021
Læst 20 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Delvist momsfradrag mm
Klagen skyldes, at SKAT alene har godkendt fradrag for momsen af virksomhedens fællesomkostninger med 5 %, samt at SKAT ikke har godkendt fradrag for efteropkrævet importmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-03-2021
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for virksomhedens købsmoms for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-03-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Underleverandører og lokaler
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for udgifter til underleverandører og for reparation og vedligeholdelse af kontor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-03-2021
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere salgsmoms mm
Klagen vedrører yderligere salgsmoms, påstand om yderligere købsmoms samt nægtet fradrag for købsmoms på køreskolebil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-03-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Kassedifferencer, udeholdt omsætning mm
Klagen vedrører salgsmoms på kassedifferencer, manglende angivelse af bogført moms, salgsmoms for spilleindtægter samt nægtet fradrag for købsmoms for spillemaskiner. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-03-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har fremsat krav om tilbagebetaling af eksportgodtgørelse fra udførsel af biler. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, hvorefter der ikke er et tilbagebetalingskrav.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 24-03-2021
Læst 26 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har anset et køretøj for registreringsafgiftspligtigt i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-03-2021
Læst 17 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for 2011, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og stk. 2. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at genoptage klagerens skatteansættelse ekstraordinært for indkomståret 2011 for så vidt angår lempelse efter ligningsloven § 33A, stk. 1.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 26-03-2021
Læst 18 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Fortjeneste på aktier
Klagen vedrører beskatning af fortjeneste på aktier og påstand om at afgørelsen er ugyldig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-03-2021
Læst 24 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning