Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 14-05-2022 til 20-05-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegods
Klagen skyldes, at Toldstyrelsen har opkrævet klageren told og moms, da han er anset for at have indført et Rolex-ur fra Schweiz. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-04-2022
Læst 10 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms - kreditnota
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ændret selskabets momstilsvar idet Skattestyrelsen har anset, at der ikke er realitet bag en af selskabet udstedt kreditnota. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-04-2022
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-04-2022
Læst 4 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører opkrævning af yderligere salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 20-04-2022
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar. Forhøjelsen skyldes nægtelse af fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-03-2022
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - bygninger
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms, der kan henføres til bygningskompleks nr. 5 og nr. 7. Landsskatteretten godkender skønsmæssigt delvist fradrag,
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 24-03-2022
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Retmæssig ejer og hæftelse
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren som indehaver af virksomhederne og som følge heraf forhøjet virksomhedernes momstilsvar. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, idet klagerens skønsmæssigt fastsatte fradrag for købsmoms nedsættes til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 24-03-2022
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-03-2022
Læst 3 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 16-03-2022
Læst 4 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 16-03-2022
Læst 3 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Overdragelse af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har svaret benægtende til spørgsmål om, at en fuldt ud udlejet udlejningsejendom kan overdrages uden moms, som en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1. Landsskatteretten ændrer SKATs bindende svar.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 22-04-2022
Læst 47 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klages skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar. Forhøjelsen skyldes nægtelse af fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-04-2022
Læst 6 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar, Projekt Money Transfer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 01-04-2022
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag for køkkendele
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af udgifter til køkkendele. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-04-2022
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtede momsfradrag
Klagen vedrører ændring af momstilsvar, bl.a. vedr. moms af udgifter der ikke er momspligtige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-04-2022
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om opkrævning af registreringsafgift for sagens køretøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-04-2022
Læst 8 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Modregning
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har foretaget modregning i klagerens overskydende indbetaling fra Motor til dækning af gæld vedrørende opkrævningsrenter og rente af virksomhedsskatter fra RIS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-04-2022
Læst 2 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Renter af boafgift
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om tilbageførelse af opkrævede og beregnede renter efter boafgiftslovens § 38, stk. 1, jf. opkrævningslovens § 7, stk. 2. Landsskatteretten ophæver Skattestyrelsens afgørelse og de betalte renter tilbageføres til klageren.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 22-04-2022
Læst 5 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Renter af boafgift
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om tilbageførelse af opkrævede og beregnede renter efter boafgiftslovens § 38, stk. 1, jf. opkrævningslovens § 7, stk. 2. Landsskatteretten ophæver Skattestyrelsens afgørelse og de betalte renter tilbageføres til klageren.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 22-04-2022
Læst 5 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Modregning
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har foretaget modregning i klagerens kreditsaldo fra skattekontoen til dækning af gæld vedrørende restskat og tilhørende inddrivelsesrenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-04-2022
Læst 4 gange
Emne: Inddrivelse