Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 13-06-2022 til 19-06-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse af momstilsvaret for 4. kvartal 2016 og ikke har godkendt fradrag for tab på debitorer i momsgrundlaget. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-05-2022
Læst 12 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører om SKATs fgørelse for afgiftsperioden 2009-2011 er ugyldig, da der ikke er grundlag for ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 17-05-2022
Læst 32 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 28-04-2022
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for købsmoms for udgifter til fem underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-04-2022
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-05-2022
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Kvælstofafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere ikvælstofafgift for klagerens virksomheds udlevering af varerne, ”2-1-2 Hønsegødning”, ”3-1-2 Hønsegødning, piller”, ”6-1-1 Økologisk havegødning”, ”5-1-1 Økologisk havegødning, piller”, ”4-1-2 Økogødning” og ”4,5-1-1 Økogødning”. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-05-2022
Læst 11 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT (nu Motorstyrelsen) har registreringsafgift hos klageren, idet SKAT har fundet, at køretøjet er anvendt uden, at betingelserne for brug af prøveskilte var opfyldt, og at klageren hæfter solidarisk for registreringsafgiften, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-05-2022
Læst 8 gange
Emne: Afgift