Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 13-05-2022 til 19-05-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører opkrævning af yderligere salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 20-04-2022
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar. Forhøjelsen skyldes nægtelse af fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-03-2022
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - bygninger
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms, der kan henføres til bygningskompleks nr. 5 og nr. 7. Landsskatteretten godkender skønsmæssigt delvist fradrag,
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 24-03-2022
Læst 32 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Retmæssig ejer og hæftelse
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren som indehaver af virksomhederne og som følge heraf forhøjet virksomhedernes momstilsvar. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, idet klagerens skønsmæssigt fastsatte fradrag for købsmoms nedsættes til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 24-03-2022
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-03-2022
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 16-03-2022
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 16-03-2022
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Overdragelse af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har svaret benægtende til spørgsmål om, at en fuldt ud udlejet udlejningsejendom kan overdrages uden moms, som en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1. Landsskatteretten ændrer SKATs bindende svar.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 22-04-2022
Læst 52 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klages skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar. Forhøjelsen skyldes nægtelse af fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-04-2022
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar, Projekt Money Transfer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 01-04-2022
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Renter af boafgift
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om tilbageførelse af opkrævede og beregnede renter efter boafgiftslovens § 38, stk. 1, jf. opkrævningslovens § 7, stk. 2. Landsskatteretten ophæver Skattestyrelsens afgørelse og de betalte renter tilbageføres til klageren.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 22-04-2022
Læst 8 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Renter af boafgift
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om tilbageførelse af opkrævede og beregnede renter efter boafgiftslovens § 38, stk. 1, jf. opkrævningslovens § 7, stk. 2. Landsskatteretten ophæver Skattestyrelsens afgørelse og de betalte renter tilbageføres til klageren.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 22-04-2022
Læst 8 gange
Emne: Inddrivelse