Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 12-10-2020 til 18-10-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ved en ekstraordinær genoptagelse har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 14-09-2020
Læst 31 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for diverse udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-09-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter tilsvaret til det af klager påståede.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 21-09-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om fradrag for indgående moms bl.a. grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-08-2020
Læst 26 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordringer
Klagen angår nægtet momsmæssige fradrag for tab på fordringer i samhandelsforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-09-2020
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 24-09-2020
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssigt ansat yderligere udgående salgsmoms. Landsskatteretten forhøjer beløbet.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 23-09-2020
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momsansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momsansættelsen. Landsskatteretten godkender genoptagelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 23-09-2020
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-09-2020
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af biler
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Forhøjelsen vedrører skønsmæssig ansat salgsmoms for fortjeneste af to biler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2020
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbagebetaling af gasafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om tilbagebetaling af gasafgift i henhold til den såkaldte el-patronordning, jf. gasafgiftslovens § 8, stk. 4. SKAT har anset anmodningen som for sent indsendt, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, 2.pkt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 21-09-2020
Læst 23 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om opkrævning af registreringsafgift, da det er Motorstyrelsens opfattelse, at køretøjet er anvendt i Danmark i strid med bestemmelserne i registreringsafgiftsloven samt registreringsbekendtgørelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-09-2020
Læst 7 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedslag i spilleafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke anser selskabet for berettiget til at opnå et nedslag i betaling af spilleafgift, idet selskabet har udbetalt udlodningsmidler til foreninger, der ikke kan anses for at have almennyttige eller velgørende formål. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-07-2020
Læst 17 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af en bodeling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-09-2020
Læst 3 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2016 og 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-09-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2002-2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-09-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering af trehjulede ladcykler til børn
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told og antidumping told som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for et vareparti trehjulede ladcykler til børn. Landsskatteretten nedsætter SKATs opkrævning til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 14-09-2020
Læst 5 gange
Emne: Told