Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 12-09-2021 til 18-09-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Tobaksafgift og moms
Klagen vedrører det af Skattestyrelsen opkrævede tobaksafgift og erhvervelsesmoms. Afgifts- og momstilsvaret er opgjort på baggrund af en optælling af de varer, som Skattestyrelsen fandt ved en kontrol. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 11 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ydelse mod reduktion af overskudsandel
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har anset selskabet for momspligtig af den transaktion, der består i at stille et leaset køretøj til rådighed for kommanditist, mod reduktion i dennes løbende aconto andel af årets overskud i selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-08-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms af sagsomkostninger
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående moms af sagsomkostninger, som selskabet er blevet pålagt at betale i flere retssager. Videre at SKAT ikke har godkendt selskabets anmodning om fradrag af indgående moms vedrørende udgifter afholdt af modparten (SKAT) til advokatydelser i forbindelse med to sager mod SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-08-2021
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms og lønsumsafgift - konsekvensrettelse
Klagen vedrører opgørelse af moms af ydelseskøb og lønsumsafgift i forbindelse med forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 23-08-2021
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegods
Klagen vedrører Toldstyrelsens opkrævning af øl-, vin- og spiritusafgift efter en kontrol ved indrejse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 18-08-2021
Læst 4 gange
Emne: Afgift, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegods
Klagen vedrører SKATs opkrævning af spiritusafgift efter en kontrol ved indrejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-08-2021
Læst 2 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Antidumpingtold
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet antidumpingtold vedrørende bolte importeret i marts 2014. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 17-08-2021
Læst 10 gange
Emne: Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Gældseftergivelse
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har afslået klagerens anmodning om eftergivelse af gæld til det offentlige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-08-2021
Læst 13 gange
Emne: Inddrivelse