Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 12-06-2022 til 18-06-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse af momstilsvaret for 4. kvartal 2016 og ikke har godkendt fradrag for tab på debitorer i momsgrundlaget. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-05-2022
Læst 7 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører om SKATs fgørelse for afgiftsperioden 2009-2011 er ugyldig, da der ikke er grundlag for ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 17-05-2022
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 28-04-2022
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for købsmoms for udgifter til fem underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-04-2022
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på tilgodeghavende
Klagen vedrører bindende svar om momsfradrag for tab på tilgodehavende hos medlemsvirksomheder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-05-2022
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-05-2022
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 29-04-2022
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører ændring af momstilsvaret, både skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms og nedsættelse af købsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen af salgsmomsen i overvejende grad og nedsætter ændringen af købsmomsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 28-04-2022
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-04-2022
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset et ApS for ikke at drive selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1. SKAT har derfor foretaget en nedsættelse af købsmomsn til 0 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-04-2022
Læst 26 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms - solcelleanlæg
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ændret klagerens momstilsvar som følge af en opgørelse af klagerens salgsmoms for elektricitet leveret fra klagerens solcelleanlæg til elselskabet mod vederlag i andet end penge, mod vederlag i penge og for elektricitet udtaget til privat brug. Den påklagede del af afgørelsen vedrører Skattestyrelsen opgørelse af klagerens salgsmoms (byttemoms) for elektricitet, der er leveret til elselskabet mod vederlag i andet end penge. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 26-04-2022
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-04-2022
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-05-2022
Læst 6 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvarene
Klagen vedrører SKATs afslag på genoptagelse af afgiftstilsvarene vedrørende råstof- og dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven for perioden fra den 1. november 2012 til den 31. marts 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-04-2022
Læst 9 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Kvælstofafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere ikvælstofafgift for klagerens virksomheds udlevering af varerne, ”2-1-2 Hønsegødning”, ”3-1-2 Hønsegødning, piller”, ”6-1-1 Økologisk havegødning”, ”5-1-1 Økologisk havegødning, piller”, ”4-1-2 Økogødning” og ”4,5-1-1 Økogødning”. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-05-2022
Læst 7 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT (nu Motorstyrelsen) har registreringsafgift hos klageren, idet SKAT har fundet, at køretøjet er anvendt uden, at betingelserne for brug af prøveskilte var opfyldt, og at klageren hæfter solidarisk for registreringsafgiften, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-05-2022
Læst 5 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Retskraft af gæld
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at samtlige fordringer, der er til inddrivelse, er retskraftige. LSA.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-05-2022
Læst 16 gange
Emne: Inddrivelse