Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 12-01-2023 til 18-01-2023

Journalnr XX/XXXXXXX
Finansielle ydelser
Klagen skyldes, at SKAT, ikke har imødekommet en anmodning fra selskabet, om tilbagebetaling af moms af betalingspligtige køb, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3 (omvendt betalingspligt), vedrørende ydelser leveret til selskabet af dettes moderselskab beliggende i Norge. Anmodningen om tilbagebetaling skyldes, at selskabet nu er af den opfattelse, at outsourcingydelsen - helt eller delvist må anses for at være omfattet af momsfritagelsen for finansielle ydelser i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a og c. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-11-2022
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra den 1. oktober 2012 til den 31. marts 2016, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, idet klageren ikke har fremlagt fornøden dokumentation for, at klageren er berettiget til fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-12-2022
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Brugtmomsregler
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset betingelserne for at anvende brugtmomsordningen er opfyldt og som følge heraf har forhøjet den udgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-12-2022
Læst 46 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-12-2022
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 20-12-2022
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig fastsættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig fastsættelse af momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 20-12-2022
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Istandsættelse af ejendom mm
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om fradrag for indgående moms af udgifter til istandsættelse af en fast ejendom og køb af en havetraktor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-12-2022
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift - mandskabsvogn
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har opkrævet registreringsafgift under henvisning til, at køretøjet er anvendt til privat kørsel i strid med reglerne om afgiftsfritagelse som mandskabsvogn, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-12-2022
Læst 12 gange
Emne: Afgift