Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 12-01-2021 til 18-01-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Moms - overdragelse af immaterielle aktiver
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at interessentskabet skal betale salgsmoms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afhændelse af en tandlægeklinik, herunder i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at interessentskabet ikke skal betale salgsmoms i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 22-10-2020
Læst 40 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-10-2020
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-11-2020
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Landsskatteretten har ved afgørelse af 16. september 2020 stadfæstet SKATs afgørelse vedrørende nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten har i henhold til skatteforvaltningslovens § 35g, genoptaget sagen med henblik på afholdelse af retsmøde. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-12-2020
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har fundet, at klageren har drevet uregistreret personlig virksomhed har ansat virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 05-11-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af rettens afgørelse
Virksomheden har den 17. november 2020 bedt Landsskatteretten om at genoptage afgørelsen med sagsnummer 14-3545194, hvor virksomhedens momstilsvar blev reguleret med for meget fratrukket købsmoms samt manglende betaling af salgsmoms af virksomhedens levering af affaldsbehandlingsydelser for biler indleveret til affaldsbehandling. Landsskatteretten har besluttet, at anmodningen om genoptagelse ikke kan imødekommes.
Landsskatterettens afgørelse: Nægtet
Afsagt: 22-12-2020
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsrefusion - virksomhed i Kina
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har afvist en anmodning om momsgodtgørelse i henhold til momslovens § 45, stk. 1, idet anmodningen ikke var vedlagt en fuldmagt udstedt til repræsentanten samt attestation fra en kompetent myndighed i selskabets hjemland, som bekræftede, at selskabet udøvede erhvervsvirksomhed i hjemlandet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-12-2020
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-12-2020
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-12-2020
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Omvendt betalingspligt - transport af passagerer
Klagen vedrører moms af ydelseskøb med omvendt betalingspligt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-11-2020
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har ikke genoptaget momsansættelsen for perioden 1. oktober 2008 - 31. december 2008, samt 1. januar – 30. september 2010 ekstraordinært. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-12-2020
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af skyldig moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-11-2020
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse og forhøjer selskabets momstilsvar yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 05-11-2020
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbagebetaling af registreringsafgift
Klagen vedrører afgørelse om tilbagebetaling af registreringsafgift, som følge af ændringer i registreringsafgiftsloven, jf. § 2, stk. 3, lovbekendtgørelse nr. 40 af 11. januar 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-12-2020
Læst 17 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af påtegning
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af 1.660 kr. i tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af en påtegning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-12-2020
Læst 10 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2011 og genoptaget skatteansættelserne for 2012 og 2013 men fastholdt at klageren ikke kan fratrække underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedr. indkomståret 2011 og ophæver afgørelsen vedr. indkomstårene 2012 og 2013.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 03-12-2020
Læst 28 gange
Emne: Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen.
Klagen vedrører nægtet ordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-11-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-12-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning