Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 11-12-2021 til 17-12-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Vandpibetobak
Klagen vedrører SKATs afgørelse om opkrævning af tobaksafgift, told, moms og morarenter for klagerens import her til landet af i alt 67,852 kg vandpibetobak. Landsskatteretten forhøjer SKATs opkrævning.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 21-10-2021
Læst 21 gange
Emne: Afgift, Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Entrepriseydelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar idet selskabet er anset for pligtig at betale moms for levering af en entrepriseydelse, jf. momslovens § 27, stk. 1, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-10-2021
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører momstilsvar af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-10-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 29-09-2021
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 03-11-2021
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret fra virksomhed med salg af kunst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-10-2021
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-10-2021
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-10-2021
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af mailart-samling
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar som følge af virksomhedens salg af en mailart-samling hvoraf der ikke var indeholdt moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-10-2021
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører regulering af salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 26-10-2021
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. I form af forhøjelse af både salgsmoms og købsmoms. Landsskatteretten skærper afgørelsen markant ved at stadfæster forhøjelserne af salgsmomsen og nægtet fradrag for købsmoms.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 26-10-2021
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen bl.a. grundet forældelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 25-11-2021
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag grundet manglende dokumentation og som følge af, at udgifterne er private. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et lille beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 24-11-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for 3. kvartal 2012, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-11-2021
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-11-2021
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar vedrører nægtelse af fradrag for indgående afgift (købsmoms) vedrørende virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-11-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - private udgifter
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til renovering af anpartshaverens ejendom. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-11-2021
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af byggegrunde
Klagen vedrører bindende svar hvorefter salg af byggegrunde ikke kan ske uden moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-11-2021
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - arbejdstøj og informationssøgning
Klagen vedrører nægte momsfradrag for udgift til arbejdstøj og nedsat momsfradrag for udgifter til informationssøgning. Landsskatteretten nægter fradrag og skærper dermed afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 26-11-2021
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - kost
Forhøjelsen vedrører nægtelse af fradrag for købsmoms af selskabets udgifter til kost til indehaver og personale. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse, således at det af selskabet foretagne fradrag for moms vedrørende kost til indehaver og personale godkendes. Landsskatteretten finder, at selskabet i stedet skal betale yderligere salgsmoms på baggrund af, at selskabet har udtaget kost til indehaver og personale.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 25-11-2021
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ved en ekstraordinær genoptagelse har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar idet virksomheden er anset for at have handlet groft uagtsomt, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-11-2021
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonti
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret baseret på indsætninger på bankkonti. Landsskatteretten forhøjer momstilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 08-11-2021
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvarene baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten forhøjer tilsvarene yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 08-11-2021
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 03-11-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Afgift efter pensionsbeskatningsloven
Klagen vedrører nægtet tilbagebetaling af 60%-afgift efter pensionsbeskatningsloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-11-2021
Læst 20 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Afgift af nødder og tobak
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af SKATs afgørelse af 25. oktober 2016. Landsskatteretten stadfæster SKATs afslag på genoptagelse
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-11-2021
Læst 10 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegods
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af øl- og vinafgift efter en kontrol ved indrejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-11-2021
Læst 12 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af sag vedrørende betaling af eksportgodtgørelse, idet sagens køretøj har mistet sin afgiftsmæssige identitet som autocamper. Selskabet har fremført, at camperudstyret er taget ud af sagens køretøj, og herefter lagt i køretøjet igen. Landsskatteretten stadfæster Motorstyrelsens afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-11-2021
Læst 12 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Avanceoverflytning
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet yderligere registreringsafgift vedrørende i alt 165 køretøjer. Den yderligere registreringsafgift har medført en afledt nedsættelse af selskabets momstilsvar samt en nedsættelse af differencemoms. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og nedsætter den yderligere registreringsafgift til 0 kr. for de køretøjer, hvor SKAT ikke har løftet bevisbyrden for avanceoverflytning. For de køretøjer, hvor avanceoverflytning er dokumenteret, overlades det til SKAT (nu Motorstyrelsen) at foretage beregningen af den yderligere registreringsafgift og de heraf afledte ændringer af moms.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 15-11-2021
Læst 9 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende vinafgift for perioden 1. april 2013 til 31. december 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-10-2021
Læst 9 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift - identitet
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om, at sagens køretøj ikke længere er afgiftsmæssigt identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj, hvorfor køretøjet skal anmeldes til afgiftsberigtigelse hos Motorstyrelsen, jf. registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster Motorstyrelsens afgørelse, for så vidt angår, at køretøjet skal afgiftsberigtiges på ny, og finder i øvrigt at den tidligere betalte registreringsafgift skal modregnes.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 19-10-2021
Læst 13 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbageflytning til Danmark
Sagen vedrører beskatning af aktieoptioner og aktier ved tilflytning til Danmark efter tidligere fraflytning. Formalitet vedrørende ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-10-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Fritagelse for betaling af renter og gebyr
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om fritagelse for betaling af renter og gebyr tilskrevet skattekonto. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at Skattestyrelsen ikke kan kræve efterbetaling af renter, som er opstået efter genberegningen af renter på virksomhedens skattekonto.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-10-2021
Læst 19 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst ved salg af aktier
Sagen drejer sig om opgørelse af gevinst ved salg af aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 24 og § 26, og tab på aktiebaserede finansielle kontrakter til modregning i aktieindkomsten, jf. kursgevinstlovens § 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-09-2021
Læst 26 gange
Emne: Skat, Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Retskraft af gæld
Klagen vedrører afgørelse om retskraftigheden af klagerens diverse offentlige gæld. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 18-11-2021
Læst 19 gange
Emne: Inddrivelse