Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 11-09-2021 til 17-09-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Tobaksafgift og moms
Klagen vedrører det af Skattestyrelsen opkrævede tobaksafgift og erhvervelsesmoms. Afgifts- og momstilsvaret er opgjort på baggrund af en optælling af de varer, som Skattestyrelsen fandt ved en kontrol. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 11 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms og lønsumsafgift - konsekvensrettelse
Klagen vedrører opgørelse af moms af ydelseskøb og lønsumsafgift i forbindelse med forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 23-08-2021
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-08-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-08-2021
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-08-2021
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Indretning af lejede lokaler
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedrørende indretning af lejede lokaler og køb af møbler. Landsskatteretten godkender fradrag i overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 18-08-2021
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT ikke har anerkendt selskabets anmodning om fradrag af indgående moms af underleverandørydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms af sagsomkostninger
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående moms af sagsomkostninger, som selskabet er blevet pålagt at betale i flere retssager. Videre at SKAT ikke har godkendt selskabets anmodning om fradrag af indgående moms vedrørende udgifter afholdt af modparten (SKAT) til advokatydelser i forbindelse med to sager mod SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-08-2021
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegods
Klagen vedrører Toldstyrelsens opkrævning af øl-, vin- og spiritusafgift efter en kontrol ved indrejse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 18-08-2021
Læst 4 gange
Emne: Afgift, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelserne for indkomstårene 2008-2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-08-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Antidumpingtold
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet antidumpingtold vedrørende bolte importeret i marts 2014. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 17-08-2021
Læst 10 gange
Emne: Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Henstand med betaling
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har givet afslag på anmodning om henstand med betaling af gæld omfattet af særskilt lønindeholdelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-08-2021
Læst 6 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Gældseftergivelse
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har afslået klagerens anmodning om eftergivelse af gæld til det offentlige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-08-2021
Læst 13 gange
Emne: Inddrivelse