Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 11-07-2022 til 17-07-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfrie leverancer
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT ikke har anset tre af selskabets leverancer til to selskaber i Irland og Ungarn for omfattet af reglerne om momsfritagelse, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 1, og idet SKAT har foretaget en skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret for 3. kvartal 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-06-2022
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-06-2022
Læst 3 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar. Forhøjelsen skyldes nægtelse af fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-05-2022
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Forhøjelsen skyldes nægtelse af fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-05-2022
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 22-05-2022
Læst 2 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Sikker for registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har krævet, at selskabet skal stille en sikkerhed på 7.500.000 kr. for registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 2. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsen afgørelse, således at selskabet skal stille en sikkerhed på 5.000.000 kr., jf. registreringsafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 2.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 07-06-2022
Læst 5 gange
Emne: Afgift