Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 11-06-2021 til 17-06-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Elforbrug, telefon og internet- privat
Klagen vedrører nægtet momsfradrag og elafgiftsgodtgørelse på forbrug der er anset for at vedrøre privatboligen samt nægtet momsfradrag på udgifter til telefon og internet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2021
Læst 35 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2013 til den 31. december 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-05-2021
Læst 22 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. marts 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2021
Læst 16 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører opgørelse af salgsmoms ved uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 19-05-2021
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsrefusion
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme en ansøgning om momsgodtgørelse med den begrundelse, at de ansøgte momsgodtgørelser udgør finansielle ydelser, som er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2021
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører yderligere salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 21-05-2021
Læst 23 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret primært med baggrund i, at dele af virksomheden ikke anses for selvstændig økonomisk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. SKAT anser ikke virksomheden for at drive økonomisk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2021
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter i privat interesse
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har imødekommet virksomhedens fradrag for indgående moms i forbindelse med hestehold, der er anset for udelukkende at ske i privat interesse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2021
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ansættelse af yderligere momstilsvar primært fra nægtede momsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2021
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om nedsættelse af momstilsvaret idet virksomheden ikke er anset for erhvervsmæssig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-05-2021
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2021
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Eksport/brugtmoms
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har anset virksomhedens salg af 7 biler for omfattet af reglerne om momsfritagelse, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 1, eller brugtmomsreglerne, jf. momslovens §§ 69-71. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 19-05-2021
Læst 37 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forrentning af depositum
Klagen skyldes, at SKAT (nu Motorstyrelsen) har ikke imødekommet en anmodning om, at forrentning af et depositum, der blev indbetalt i forbindelse med afgiftsberigtigelse af biler, skal ske fra indbetalings- til udbetalingstidspunktet. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at forrentningen af depositummet skal ske fra indbetalings- til udbetalingstidspunktet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 19-05-2021
Læst 14 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af omsætning
Klagen vedrører yderligere lønsumsafgift efter skønsmæssig forhøjelse af omsætningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-05-2021
Læst 21 gange
Emne: Lønsumsafgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten anser dele af afgørelsen for ugyldig, nedsætter forhøjelsen i et år til nul, men beskatter i stedet indsætninger på bankkonto.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 19-05-2021
Læst 27 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af godtgørelser
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet klagerens personlige indkomst dækkende kørselsgodtgørelse og rejsegodtgørelse. Landsskatteretten annullerer Skattestyrelsens afgørelse, da ansættelsen ikke er fortaget rettidigt.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 17-05-2021
Læst 33 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering af terrasseplanker
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told for indførsel af 46 partier terrasseplanker. Kravet mod selskabet er opstået som følge af, at SKAT i forbindelse med en efterkontrol har ændret varekoden på terrasseplankerne. SKAT har ændret selskabets tarifering fra position 4418 90 80 00 med tarifmæssig told på 0 % til position 3918 90 00 med tarifmæssig told på 6,5 %. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-05-2021
Læst 28 gange
Emne: Told