Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 10-11-2022 til 16-11-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse momsfradrag
Klagen vedrører nedsat momsfradrag for diverse udgifter i form af bl.a. restaurationsbesøg, husleje, mindre anskaffelser mm. Landsskatteretten forhøjer den godkendte købsmoms.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 19-10-2022
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet klagerens momstilsvar fra uregistreret virksomhed. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 18-10-2022
Læst 26 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-10-2022
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 23-10-2022
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift - mandskabsvogn
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har opkrævet yderligere registreringsafgift, under henvisning til at køretøjet er anvendt til privat kørsel i strid med reglerne om afgiftsfritagelse som mandskabsvogn, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-10-2022
Læst 12 gange
Emne: Afgift