Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 10-11-2020 til 16-11-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsgodtgørelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme selskabets anmodning om genoptagelse af to ansøgninger om momsgodtgørelse idet Skattestyrelsen har anført, at ansøgningerne ikke kan betragtes som indgivet inden for den præklusive ansøgningsfrist, hvorfor betingelserne for genoptagelse ikke er opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32. Landsskatteretten hjemviser Skattestyrelsens afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 03-09-2020
Læst 43 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar vedrører nægtelse af fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-09-2020
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Medarbejder- og lokaleudgifter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet der ikke er godkendt fradrag for købsmoms af en andel af fratrukne medarbejderudgifter og lokaleudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-10-2020
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - støtteperson i henhold til servicelovens § 54
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms i forbindelse med aktiviteter som støtteperson i henhold til servicelovens § 54. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-10-2020
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret ved yderligere omsætning, ikke godkendt fradrag moms af privat telefon. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-10-2020
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for købsmoms. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 23-09-2020
Læst 37 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har svaret bekræftende til spørgsmål om, om tilkendt ekspropriationserstatning for afstået areal skal indeholde moms. Landsskatteretten ændrer besvarelsen til ”Nej”.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-09-2020
Læst 55 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-09-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af fast ejendom
Klagen vedrører SKATs besvarelse af spørgsmål om momspligt ved salg af fast ejendom i forbindelse med ekspropriation. Landsskatteretten ændrer svaret.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-09-2020
Læst 65 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af fast ejendom
Klagen vedrører bindende svar om moms ved salg af fast ejendom, hvor SKAT har udtalt at salg ved ekspropriation af landbrugsareal ikke kan ske momsfrit. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-09-2020
Læst 86 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag på udgifter til kørsel og udgifter til to specifikke virksomheder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-10-2020
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Spiritusafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af spiritusafgift på 123.077 kr. for 10 afgiftspligtige drikkevarer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-10-2020
Læst 18 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Fristgennembrud
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at betingelserne for at foretage ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, er opfyldt, og har som følge heraf ændret klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2010-2016 vedrørende udenlandsk kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-10-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelserne
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelserne for indkomstårene 2009-2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-10-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning