Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 10-10-2021 til 16-10-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har genoptaget og fastholdt en tidligere afgørelse om skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere, til over det dobbelte.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 10-09-2021
Læst 179 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører genoptagelse af skatteansættelsen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 og nedsættelse af fradrag for underskud i P/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, dog således at genoptagelse sker efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-09-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning