Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 10-09-2022 til 16-09-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter tilsvaret.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 21-08-2022
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Fremmed arbejde mm
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet der er nægtet fradrag for købsmomsen for udgifter til fremmed arbejde samt sket forhøjelse af salgsmomsen vedrørende ikke bogførte indtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-08-2022
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende ølafgift uden for den ordinære genoptagelsesfrist. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-08-2022
Læst 8 gange
Emne: Afgift