Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 10-04-2021 til 16-04-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - hestehold
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar primært med baggrund i nægtet fradrag for udgifter til hestehold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-03-2021
Læst 46 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-03-2021
Læst 19 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører yderligere momstilsvar baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-03-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af goodwill
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at klager skal betale salgsmoms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afhændelse af en tandlægeklinik, herunder i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at virksomheden ikke skal betale salgsmoms i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 16-03-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ombygningsudgifter
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for købsmoms af ombygningsudgifter på ejendom anvendt til beboelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-03-2021
Læst 46 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af ydelser til ambassade
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med moms af værdien af ydelser solgt til ambassade. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-03-2021
Læst 47 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - golfanlæg
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har reguleret selskabets fradrag for købsmoms af udgifter til etablering af et golfanlæg, jf. momslovens §§ 43 og 44. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-03-2021
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen vedrører fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af et køretøj. Landsskatteretten nedsætter den afgiftspligtige værdi.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 15-03-2021
Læst 24 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-03-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser for fejlopkrævet ejendomsværdiskat i indkomstårene 2008 – 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-03-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning