Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 09-11-2021 til 15-11-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs skønsmæssige opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift og moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-10-2021
Læst 6 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af udgående afgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 18-10-2021
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Købsmoms
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms bl.a. for udgifter til koncertbilletter, deltagelse i festival og beklædning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar med baggrund i opgørelse af udeholdt omsætning og nægtede fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2021
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedens samlede momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 29-09-2021
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-10-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning