Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 09-09-2022 til 15-09-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med baggrund i omkvalificering af indkomsten fra omsætning til udbytte.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 15-08-2022
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedsættelse af købsmoms
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms bl.a. vedr. VVS-arbejde, brændstof og vareforbrug. Landsskatteretten godkender momsfradrag for varekøb og stadfæster herudover.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 16-08-2022
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-08-2022
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-08-2022
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætning på bankkonto
Klagen skyldes, at indsætning på bankkonto er anset som omsætning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 16-08-2022
Læst 35 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af ansættelse af momstilsvaret for afgiftsperioderne 1. juli – 30. september 2014 og 1. oktober – 31. december 2014. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for afgiftsperioden 1. juli – 30. september 2014 og pålægger Skattestyrelsen (tidligere SKAT) at genoptage ansættelsen af virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioden 1. oktober – 31. december 2014.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 15-08-2022
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2014. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at genoptage ansættelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 15-08-2022
Læst 26 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning