Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 09-09-2020 til 15-09-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Moms ved skrotning af biler
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med af en regulering af for meget fratrukket købsmoms samt manglende betaling af salgsmoms af virksomhedens levering af affaldsbehandlingsydelser for biler indleveret til affaldsbehandling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-08-2020
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående moms. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 12-08-2020
Læst 40 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms ved salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT har anset selskabets salg af en ejendom for at være momspligtigt, jf. momslovens § 4, stk. 1, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-08-2020
Læst 58 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Elafgiftsgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagers anmodning om godtgørelse af elafgift, da udlejer ikke har specificeret afgiften på huslejefakturaen. SKAT har videre anført, at der ikke er mulighed for genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-08-2020
Læst 35 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønsumsafgift - konsekvensændring
Klagen vedrører opgørelse af lønsunmsafgift i forbindelse med at SKAT har nægtet fradrag for en række udgifter ved opgørelse af indkomsten. Med baggrund i sagen vedr. den skattepligtige indkomst ændrer Landsskatteretten SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 21-08-2020
Læst 24 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skøve
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysningen af skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-08-2020
Læst 3 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktiv forædling
Klagen skyldes, at SKAT har givet selskabet afslag på dets ansøgning om bevilling til aktiv forædling med tilbagevirkende kraft. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-07-2020
Læst 14 gange
Emne: Told