Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 09-03-2021 til 15-03-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af selskabets
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 8. juni 2015 til den 30. juni 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 10-02-2021
Læst 47 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar primært som følge af nægtede momsfradrag. Landsskatteretten forhøjer momstilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 08-02-2021
Læst 85 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af udgående afgift (salgsmoms) vedrørende indsætninger på selskabets bankkonto og ikke godkendt fradrag for indgående afgift (købsmoms). Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 29-01-2021
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 16-02-2021
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfrihed for terapi
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om registrering for lønsumsafgift, idet virksomhedens ydelser i form af par- og familieterapi ikke anses for omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-02-2021
Læst 42 gange
Emne: Lønsumsafgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering af vitaminer
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet tarifmæssig told og morarenter. Efteropkrævningen blev foretaget som følge af en ændring af selskabets tarifering af seks vitaminer og vitaminlignende stoffer, der blev anvendt som tilsætning til premixblandinger, som er tilsætning til dyrefoder. Selskabet havde importeret produkterne i kapitel 29 i den Kombinerede Nomenklatur (KN). SKAT var af den opfattelse, at fem af produkterne skulle tariferes i KN kapitel 23 under KN position 2309, som tilskud til dyrefoder og et produkt skulle tariferes i KN position 2923 som kvatenært ammoniumsalt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse for 3 produkter og stadfæster SKATs afgørelse for 3 produkter.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 04-02-2021
Læst 19 gange
Emne: Told