Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 09-02-2021 til 15-02-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Råstofafgift og momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets råstofafgift og momstilsvar af faktisk udleverede mængder. Landsskatteretten nedsætter afgifterne med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 10-12-2020
Læst 37 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsgodtgørelse til udenlandsk virksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme en ansøgning om momsgodtgørelse for momsbeløbet af konsulentydelser, idet Skattestyrelsen har anført, at selskabet er en afgiftspligtig person i et andet EU-land, hvorfor fakturaen ikke skulle have været tillagt dansk moms, jf. momslovens § 16, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-01-2021
Læst 30 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat konkursboets indgående afgift, idet SKAT har fastsat konkursboets fradragsprocent til 3 pct., jf. momslovens § 38, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-12-2020
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende chokolade- og sukkervareafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-01-2021
Læst 37 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning