Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 08-12-2020 til 14-12-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - biobrændselsanlæg
Klagen skyldes, at SKAT alene delvist har imødekommet virksomhedens anmodning om momsfradrag for virksomhedens indkøb og forbedring af et biobrændsels-anlæg med 15 pct. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 02-10-2020
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-10-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms, nedsættelse af købsmoms, nedsættelse af eu-erhvervelsesmoms og nedsættelse af elafgift. Landsskatteretten godkender klagers angivelse dog således at købsmoms nedsættes delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 01-10-2020
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Drift af mobildiskotek
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse, hvorefter interessentskabets drift af et mobildiskotek anses for at være levering af en momspligtig ydelse, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-11-2020
Læst 23 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ikke økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet den indgående afgift knytter sig til ikke-økonomisk virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 19-11-2020
Læst 23 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsregistrering
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har afmeldt selskabets momsregistrering efter momslovens § 47, stk. 1, jf. momslovens § 49, stk. 1, da Skattestyrelsen har vurderet, at selskabet ikke driver momspligtig virksomhed i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-11-2020
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen vedrører en anmodning om godtgørelse af 2.400 kr., som klageren har betalt i tinglysningsafgift for tinglysning af et betinget skøde. SKAT har truffet afgørelse om, at der ikke kan ske godtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-11-2020
Læst 10 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen med henblik på at få udbetalt skattekredit jf. ligningslovens § 8X. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-11-2020
Læst 27 gange
Emne: Proces/forvaltning