Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 08-07-2021 til 14-07-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Tobaksafgift og moms
Klagen vedrører SKATs opkrævning af 53.294.297 kr. for klagerens manglende betaling af tobaksafgift og moms ved indførslen af 35.000.000 cigaretter her til landet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-06-2021
Læst 20 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandør
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet virksomheden fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-06-2021
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedsættelse af købsmoms til bogført beløb
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms til bogført beløb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-06-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momstilsvar
Klagen vedrører ændring af momstilsvar i overensstemmelse med bogføringen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-06-2021
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører opkrævning af yderligere momstilsvar fra udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-06-2021
Læst 13 gange
Emne: Moms