Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 08-01-2022 til 14-01-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag og omvendt betalingspligt
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med baggrund i nægtede momsfradrag og for lidt beregnet moms af indkøbte ydelser med omvendt betalingspligt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-12-2021
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms - sundhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har svaret ned til spørgsmål om, om levering af serviceydelser i form af vandreture indeholdende overnatning, forplejning, turist-guide-ydelser m.v. samlet kan anses som momsfritagne jf. momslovens § 13, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-12-2021
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 09-12-2021
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendte momsfradrag til bl.a. kontingent og telefon. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-12-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører ændring af momstilsvar grundet uoverensstemmelse mellem bogføring og angivelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-12-2021
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-12-2021
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar. Forhøjelsen skyldes nægtelse af fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-12-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører opkrævning af yderligere salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-11-2021
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Brugtmoms mm
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvaret hos brugtbilsforhandler herunder spørgsmål om betingelser for at anvende brugtmomsordningen. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 06-12-2021
Læst 51 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har fastsat et skønsmæssigt fradrag for købsmoms på 25 % af den opgjorte salgsmoms i forbindelse med en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter momsfradraget til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 08-12-2021
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar baseret på foreliggende regnskabsoplysninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-12-2021
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT har anset selskabets overdragelse af en fast ejendom for momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten anser overdragelsen for momsfri.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 06-12-2021
Læst 36 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-12-2021
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om, at selskabet skal tilbagebetale eksportgodtgørelse. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsens afgørelse, hvorefter der ikke er et tilbagebetalingskrav.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 14-12-2021
Læst 11 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Periodisk afgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på anmodning om fritagelse fra at betale periodisk afgift med baggrund i solidarisk hæftelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-12-2021
Læst 8 gange
Emne: Afgift