Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 07-10-2022 til 13-10-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Formidlingsydelser - omvendt betalingspligt
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har efteropkrævet klageren moms af modtagne formidlingsydelser (provision) med omvendt betalingspligt i 2016 og 2017, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse, idet forhøjelsen for de 3 første kvartaler af 2016 ikke er rettidigt foretaget.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 15-09-2022
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtede momsfradrag af kontant betalte udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-09-2022
Læst 36 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører opkrævning af yderligere momstilsvar. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig vedr. den første af de omhandlede afgiftsperioder og stadfæster herudover.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 13-09-2022
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører opkrævning af ikke angivet momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-09-2022
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten anser den omfandlede afgiftsperiode for forældet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 22-09-2022
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ydelser vedrørende fast ejendom
Klagen vedrører bindende svar på udnyttelsesstedet for ydelser herunder om de skal anses som ydelser i forbindelse med fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2022
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Sikkerhedsstillelse for moms
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har afmeldt virksomheden for moms, jf. opkrævningslovens § 11, stk. 1 og stk. 9, da virksomheden ikke rettidigt har stillet den af Gældsstyrelsen krævede sikkerhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2022
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - opførelse af boliger
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående moms af udgifter til opførelse af 23 boliger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2022
Læst 49 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes Skattestyrelsens afgørelse om, at klager ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, hvorefter indtægter er anset for lønindkomst hos virksomhedens indehaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2022
Læst 32 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmom. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i et af de omhandlede år.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 21-09-2022
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto mm
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms og salgsmoms. Landsskatteretten ændrer forhøjelserne delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 22-09-2022
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nedsat selskabets købsmoms til 0 kr., idet Skattestyrelsen ikke har anset selskabet for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-09-2022
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af NOx-afgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet ikke er berettiget til godtgørelse af NOx-afgift. SKAT har endvidere truffet afgørelse om, at selskabet skal betale svovlafgift. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse om, at selskabet ikke er berettiget til NOx-afgiftsgodtgørelse og afgørelsen om betaling af svovlafgift, og nedsætter denne til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 22-09-2022
Læst 19 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har opkrævet selskabet yderligere registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3, jf. § 4 af et køretøj anvendt til privat persontransport men indregistreret til erhvervsmæssig persontransport.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-09-2022
Læst 8 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønsumsafgift - befordringsydelser
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen skønsmæssigt har forhøjet klageren med lønsumsafgift i forbindelse med befordringsydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-09-2022
Læst 7 gange
Emne: Lønsumsafgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønsumsafgift - befordringsydelser
Klagen vedrører opkrævning af lønumsafgift af befordringsydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2022
Læst 20 gange
Emne: Lønsumsafgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Formidling af lån
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet er lønsumsafgiftspligtigt af den provision, som selskabet har modtaget i forbindelse med formidling af lån og forsikringer ved salg af biler m.v. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-09-2022
Læst 44 gange
Emne: Lønsumsafgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2010, 2011 og 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-09-2022
Læst 28 gange
Emne: Proces/forvaltning