Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 07-10-2020 til 13-10-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvarene
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvarene for perioderne fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2008, jf. SKATs Styresignal om overdragelse af selskabsandele som led i virksomhedsoverdragelse, offentliggjort som SKM2011.721.SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-08-2020
Læst 9 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører opkrævning af momstilsvar ved uregistreret virksomhed og yderligere forhøjelse af angivet momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-08-2020
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Gebyr for momsrefusion til turister
Klagen vedrører bindende svar om momspligten for gebyr for momsrefusion til turister. Landsskatteretten ændrer svaret.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 28-07-2020
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører ændring af momstilsvaret fra virksomhed med dyrkning og salg af frugter og grøntsager. Landsskatteretten ændrer afgørelsen, dels ved at nedsætte tilsvaret i ét af de omhandlede år og hjemvise sagen til Skattestyrelsen fsv. angår et andet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 06-07-2020
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere overskud og eget vareforbrug
Klagen vedrører yderligere momstilsvar af indkomstforhøjelse med yderligere overskud og af eget vareforbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-09-2020
Læst 5 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Køb af træpiller
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar vedrørende indgående afgift ved køb af træpiller. Landsskatteretten godkender momsfradrag i overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 17-09-2020
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms af fikseret lejeindtægt
Klagen vedrører opkrævning af moms af fikseret lejeindtægt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 18-09-2020
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere salgsmoms
SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med bogført men ikke afregnet salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-09-2020
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift. SKAT har truffet afgørelse om, at der udover den faste tinglysningsafgift på 1.660 kr. skal betales 1,5 % i tinglysningsafgift af hovedstol. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-09-2020
Læst 1 gang
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT (nu Motorstyrelsen) har givet afslag på klagerens ansøgning om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7 litra a. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 09-09-2020
Læst 5 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift med baggrund i solidarisk hæftelse. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 15-09-2020
Læst 25 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs afslag på godtgørelse af tinglysningsafgift. SKAT har truffet afgørelse om, at der udover den faste tinglysningsafgift på 1.660 kr., skal betales 1,5 % i tinglysningsafgift af hovedstol. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-09-2020
Læst 1 gang
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønsumsafgiftsgrundlag
Klagen vedrører opkrævning af yderligere lønsumsafgift efter forhøjelse af virksomhedens resultat. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at afgiftsgrundlaget skal nedsættes som konsekvens af, at der godkendes yderligere fradrag for udgifter.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 14-09-2020
Læst 9 gange
Emne: Lønsumsafgift