Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 07-05-2021 til 13-05-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2012, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-04-2021
Læst 35 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-04-2021
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-04-2021
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om fradrag for købsmoms da der ikke er tale om økonomisk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-04-2021
Læst 56 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Private biludgifter
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar forhøjet med privat andel af biludgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelserne delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 22-04-2021
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af byggegrund
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar , idet SKAT har anset selskabets salg af en grund for momspligtigt, jf. momslovens § 4, stk. 1, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-04-2021
Læst 48 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-04-2021
Læst 37 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-04-2021
Læst 44 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Private udgifter
Klagen vedrører ikke godkendt købsmoms vedrørende hotelophold og forplejning. Landsskatteretten godkender fradrag vedrørende forplejning.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 21-04-2021
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af ansættelsen af momstilsvaret for 2011 og 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-04-2021
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Køretøj - identitet
Klagen skyldes, at SKAT (nu Motorstyrelsen) har truffet afgørelse om, at sagens køretøj ikke længere er afgiftsmæssigt identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj, hvorfor køretøjet skal anmeldes til afgiftsberigtigelse hos told- og skatteforvaltningen (nu Motorstyrelsen), jf. registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 5, dagældende lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014. Landsskatteretten annullerer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 22-04-2021
Læst 43 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens lønsumsafgiftstilsvar for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2011, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-04-2021
Læst 24 gange
Emne: Lønsumsafgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse højere end varslet
Sagen drejer sig om, hvorvidt SKATs afgørelse er ugyldig, fordi den samlede beløbsmæssige forhøjelse af klagerens kapitalindkomst i SKATs afgørelse er 463 kr. højere end i SKATs varsling om ændring af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-04-2021
Læst 109 gange
Emne: Proces/forvaltning