Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 06-11-2021 til 12-11-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs skønsmæssige opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift og moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-10-2021
Læst 12 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af udgående afgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 18-10-2021
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Forhøjelsen vedrører blandt andet nægtelse af fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 07-10-2021
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Købsmoms
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms bl.a. for udgifter til koncertbilletter, deltagelse i festival og beklædning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2021
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar med baggrund i opgørelse af udeholdt omsætning og nægtede fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2021
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedens samlede momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 29-09-2021
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-10-2021
Læst 14 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning