Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 06-11-2020 til 12-11-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-10-2020
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ansættelse af yderligere momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-09-2020
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag på udgifter til kørsel og udgifter til to specifikke virksomheder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-10-2020
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysning af 161 skøder. Landsskatteretten nedsætter afgiften
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 12-10-2020
Læst 19 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Spiritusafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af spiritusafgift på 123.077 kr. for 10 afgiftspligtige drikkevarer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-10-2020
Læst 12 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Fristgennembrud
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at betingelserne for at foretage ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, er opfyldt, og har som følge heraf ændret klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2010-2016 vedrørende udenlandsk kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-10-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning