Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 06-06-2022 til 12-06-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på tilgodeghavende
Klagen vedrører bindende svar om momsfradrag for tab på tilgodehavende hos medlemsvirksomheder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-05-2022
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-05-2022
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 29-04-2022
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører ændring af momstilsvaret, både skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms og nedsættelse af købsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen af salgsmomsen i overvejende grad og nedsætter ændringen af købsmomsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 28-04-2022
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-04-2022
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset et ApS for ikke at drive selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1. SKAT har derfor foretaget en nedsættelse af købsmomsn til 0 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-04-2022
Læst 33 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms - solcelleanlæg
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ændret klagerens momstilsvar som følge af en opgørelse af klagerens salgsmoms for elektricitet leveret fra klagerens solcelleanlæg til elselskabet mod vederlag i andet end penge, mod vederlag i penge og for elektricitet udtaget til privat brug. Den påklagede del af afgørelsen vedrører Skattestyrelsen opgørelse af klagerens salgsmoms (byttemoms) for elektricitet, der er leveret til elselskabet mod vederlag i andet end penge. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 26-04-2022
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-04-2022
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvarene
Klagen vedrører SKATs afslag på genoptagelse af afgiftstilsvarene vedrørende råstof- og dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven for perioden fra den 1. november 2012 til den 31. marts 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-04-2022
Læst 13 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Retskraft af gæld
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at samtlige fordringer, der er til inddrivelse, er retskraftige. LSA.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-05-2022
Læst 23 gange
Emne: Inddrivelse