Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 06-05-2022 til 12-05-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar - både udgående og indgående moms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 13-04-2022
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 13-04-2022
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-04-2022
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar vedrørende forhøjelse af udgående afgift for yderligere afgiftspligtig omsætning og nægtet fradrag for indgående afgift (købsmoms) vedrørende udgifter til underleverandører, udokumenteret udgift og lønudgift. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 28-03-2022
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører ændring af momstilsvaret - både fsv. angår udgående og indgående moms. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 24-03-2022
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-03-2022
Læst 5 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 15-03-2022
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret med ikke godkendte fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-03-2022
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på selskabets anmodning om genoptagelse af afgørelserne i perioden 1. marts 2016 til 1. april 2016 vedrørende beregningen af eksportgodtgørelsen for køretøjer der er eksporteret i perioden, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-03-2022
Læst 8 gange
Emne: Afgift