Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 05-10-2021 til 11-10-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret - fristgennembrud
Klagen skyldes, at SKAT ved en ekstraordinær genoptagelse har forhøjet selskabets momstilsvar samt at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om tilbagebetaling af urigtigt faktureret salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-09-2021
Læst 29 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagers momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt fradrag for indgående moms af udgifter afholdt i forbindelse med to projekter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momskompensation - frist
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet fondens ansøgning om udbetaling af delvis momskompensation af udgifter til købsmoms for ansøgningsåret 2017, idet anmodningen ikke er modtaget inden for fristen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-09-2021
Læst 5 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-09-2021
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - dokumentation
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 07-09-2021
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ikke afregnet ,p,s
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet moms hos klageren, da klageren har udstedt otte fakturaer med moms uden at angive og indbetale momsen til SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-09-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af klagepunkt momstilsvaret. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 03-08-2021
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvarene. Landsskatteretten godkender genoptagelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 17-09-2021
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for moms af varekøb, husleje samt el og gas. Landsskatteretten godkender momsfradrag delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 17-09-2021
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af tandlægeklinik
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at klager skal betale salgsmoms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afhændelse af en tandlægeklinik, herunder i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at selskabet ikke skal betale salgsmoms i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 17-09-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af tandlægeklinik
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at klager skal betale salgsmoms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afhændelse af en tandlægeklinik, herunder i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at klager ikke skal betale salgsmoms i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 17-09-2021
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af tandlægeklinik
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at klager skal betale salgsmoms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afhændelse af en tandlægeklinik, herunder i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at selskabet ikke skal betale salgsmoms i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 17-09-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Mandskabsvogn
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om opkrævning af registreringsafgift, da det er Motorstyrelsens opfattelse, at køretøjet ikke længere opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse som mandskabsvogn, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. Køretøjet er derfor afgiftspligtigt i medfør af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3, jf. § 4. Landsskatteretten stadfæster Motorstyrelsens afgørelse for så vidt angår spørgsmålet om registreringsafgiftspligten.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-09-2021
Læst 7 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen (tidligere SKAT) har truffet afgørelse om opkrævning af registreringsafgift, da det er Motorstyrelsens opfattelse, at køretøjet er anvendt i Danmark i strid med bestemmelserne i registreringsafgiftsloven samt registreringsbekendtgørelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-09-2021
Læst 18 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser vedrørende ejendomsværdiskat i indkomstårene 2009 – 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser vedrørende ejendomsværdiskat i indkomstårene 2009 – 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 5 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-09-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2010 og 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-09-2021
Læst 4 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning