Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 05-01-2023 til 11-01-2023

Journalnr XX/XXXXXXX
Smykker - indrejse
Klagen skyldes, at Toldstyrelsen har opgjort den told- og afgiftspligtige værdi af guldsmykker og opkrævet told og importmoms heraf i forbindelse med indrejse. Toldstyrelsen har endvidere forlangt depositum for en evt. bøde. Landsskatteretten stadfæster Toldstyrelsens afgørelse om opkrævning af told og importmoms. Det ligger uden for Landsskatterettens kompetenceområde at tage stilling til Toldstyrelsens opkrævning af depositum for en evt. bøde.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-12-2022
Læst 15 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar idet Skattestyrelsen har anset selskabets salg af ejendommen for momspligtigt, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra b), jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-12-2022
Læst 30 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-11-2022
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 30-11-2022
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momspligt for MR-helkropsscanninger
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har anset levering af MR-helkropsscanninger til privatpersoner og forsikringsselskaber for momsfrie. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-12-2022
Læst 33 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-12-2022
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momspligt af bestyrelseshonorarer
Klagen vedrører forhøjelse af klagers momstilsvar primært med salgsmoms af bestyrelseshonorar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-12-2022
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om genoptagelse af momstilsvaret for 2. kvartal 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-12-2022
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtede momsfradrag
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet virksomheden fradrag for købsmoms grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-12-2022
Læst 33 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 08-12-2022
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Sikkerhedsstillelse - registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har krævet, at selskabet skal stille en sikkerhed på 5.000.000 kr. for registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 2. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsens afgørelse, således at selskabet skal stille en sikkerhed på 2.500.000 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 01-12-2022
Læst 12 gange
Emne: Afgift