Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 04-11-2022 til 10-11-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten annullerer ansættelsen vedr. den ældste momsperiode og stadfæster herudover.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 17-10-2022
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar skønsmæssigt. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 17-10-2022
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse momsfradrag
Klagen vedrører nægtet eller nedsat momsfradrag for varekøb, øvrige udgifter med manglende bilag samt telefon og internet. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 17-10-2022
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten hjemviser opgørelsen for det ældste af de to omhandlede år og stadfæster for det andet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 16-10-2022
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Rentetilskrivning
Klagen skyldes, at SKAT (nu Skattestyrelsen) har ikke imødekommet anmodning om fritagelse for betaling af renter tilskrevet skattekontoen i september 2016 for perioden forud for den 1. oktober 2015. Landsskatteretten stadfæster den del af Skattestyrelsens afgørelse, som vedrører, at der ikke kan ske fritagelse for betaling af renter, mens Landsskatteretten hjemviser renteberegningen med henblik på, at Skattestyrelsen foretager en ny renteberegning, når det lægges til grund, at der tidligst først fra september 2016 kan tilskrives renters rente for perioden fra den 12. maj 2014 til den 30. september 2015.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 19-10-2022
Læst 3 gange
Emne: Inddrivelse