Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 04-07-2022 til 10-07-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse momsfradrag og elafgift
Klagen vedrører nægtede momsfradrag, godtgørelse af elafgift og forhøjelse af salgsmoms vedr. eget vareforbrug. Landsskatteretten godkender momsfradrag og godtgørelse i overvejende omfang og nedsætter forhøjelse vedr. salgsmoms.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 17-05-2022
Læst 26 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Biler - salg til udlandet
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar, idet Skattestyrelsen ikke har anset virksomhedens salg af biler for omfattet af reglerne om momsfritagelse, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-05-2022
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-05-2022
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms og nedsættelse af købsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen af salgsmomsen og forhøjer den godkendte købsmoms.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 30-05-2022
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Afvisning af registrering
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om registrering for moms samt A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2022
Læst 27 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar, idet Skattestyrelsen ikke har godkendt selskabets momsfradrag for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2022
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forsikringsrådgivning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har svaret ”Ja” til, om virksomhedens aktivitet er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2022
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhold
Klagen vedrører nægtet eller nedsat fradrag for forskellige udgifter og deraf følgende nedsatte momsfradrag samt skattemæssige afskrivninger. Landsskatteretten afviser klagen vedr. skattemæssige afskrivninger og stadfæster herudover.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2022
Læst 13 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende chokolade- og sukkervarer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-06-2022
Læst 7 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Inddragelse af nummerplader
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om inddragelse af nummerplader, jf. registreringsbekendtgørelsens § 47, stk. 3, jf. § 108, idet Motorstyrelsen finder, at sagens køretøj er anvendt i strid med reglerne om mandskabsvogne, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-06-2022
Læst 11 gange
Emne: Afgift