Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 04-03-2021 til 10-03-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af selskabets
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 8. juni 2015 til den 30. juni 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 10-02-2021
Læst 47 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar primært som følge af nægtede momsfradrag. Landsskatteretten forhøjer momstilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 08-02-2021
Læst 85 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af udgående afgift (salgsmoms) vedrørende indsætninger på selskabets bankkonto og ikke godkendt fradrag for indgående afgift (købsmoms). Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 29-01-2021
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms på fast ejendom
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar, idet Skattestyrelsen har anset køb og salg af en ejendom for at være momspligtig, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten finder, at overdragelsen af den faste ejendom var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 10-02-2021
Læst 35 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momspligt for undervisnings-/gruppeterapiforløb
Klagen vedrører bindende svar, hvor Skattestyrelsen har besvaret benægtende til, at spørger er momsfritaget af undervisnings-/gruppeterapiforløb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-02-2021
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af byggegrund
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar idet Skattestyrelsen har anset selskabets salg af en ejendom for et momspligtigt salg af en byggegrund, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten finder, at overdragelsen af den faste ejendom var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 11-02-2021
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Kommune som afgiftspligtig person
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet kommunens anmodning om genoptagelse for perioderne 1. januar 2012 til 31. december 2012 og 1. januar 2013 til 31. december 2013, idet SKAT har anset kommunen for at være en afgiftspligtig person i forbindelse med levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger. Landsskatteretten finder, at det var med urette, at SKAT ikke imødekom kommunens anmodning om ordinær genoptagelse for perioderne 1. januar 2012 til 31. december 2012 og 1. januar 2013 til 31. december 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 21-10-2020
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-02-2021
Læst 27 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bolig, fristgennembrud. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig i 5 af de omhandlede 10 år.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 20-01-2021
Læst 39 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse - kompetence
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har fundet grundlag for genoptagelse på baggrund af klagerens anmodning, da sagen er afgjort af en overordnet myndighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-01-2021
Læst 50 gange
Emne: Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse - kompetence
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har fundet grundlag for genoptagelse på baggrund af klagerens anmodning, da sagen er afgjort af en overordnet myndighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-01-2021
Læst 44 gange
Emne: Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering af vitaminer
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet tarifmæssig told og morarenter. Efteropkrævningen blev foretaget som følge af en ændring af selskabets tarifering af seks vitaminer og vitaminlignende stoffer, der blev anvendt som tilsætning til premixblandinger, som er tilsætning til dyrefoder. Selskabet havde importeret produkterne i kapitel 29 i den Kombinerede Nomenklatur (KN). SKAT var af den opfattelse, at fem af produkterne skulle tariferes i KN kapitel 23 under KN position 2309, som tilskud til dyrefoder og et produkt skulle tariferes i KN position 2923 som kvatenært ammoniumsalt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse for 3 produkter og stadfæster SKATs afgørelse for 3 produkter.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 04-02-2021
Læst 19 gange
Emne: Told