Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 03-09-2021 til 09-09-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioderne 2. og 4. kvartal 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-08-2021
Læst 11 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar, idet Skattestyrelsen har anset selskabets salg af en fast ejendom for momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-08-2021
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms og nægtet fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - helikopter
Klagen vedrører bindende svar om momsfradrag for momsen af udgifter til anskaffelse og drift af helikopter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-07-2021
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegods
Klagen vedrører Toldstyrelsens opkrævning øl- og spiritusafgift efter en kontrol ved indrejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-08-2021
Læst 6 gange
Emne: Afgift, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegods
Klagen vedrører Toldstyrelsens opkrævning af ølafgift efter en kontrol ved indrejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-08-2021
Læst 4 gange
Emne: Afgift, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af to skøder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-08-2021
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 1 gang
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 1 gang
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af råstofafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens afslag på anmodning om godtgørelse af indbetalt råstofafgift efter chokoladeafgiftsloven for varer, der befandt sig på selskabets lager pr. 1. januar 2020. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-08-2021
Læst 4 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdiansættelse af køretøj
Klagen vedrører værdifastsættelse af sagens køretøj, og beregnet registreringsafgiften efter dagældende lovbekendtgørelse nr. 177 af 25 februar 2019. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-08-2021
Læst 8 gange
Emne: Afgift