Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 03-08-2021 til 09-08-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
End-use bevilling
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet at betale told og importmoms vedrørende 12 importer af optiske fiberkabler, fordi selskabet ikke har overholdt en bevillingsbestemmelse om, at de importerede varer skulle anvendes inden for en frist på 2 måneder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-07-2021
Læst 29 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT alene har anerkendt 10 % fradrag af den indgående afgift, jf. momslovens § 38, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-07-2021
Læst 35 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af selskabets momstilsvar, både forhøjelse af salgsmoms og nedsættelse af købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-07-2021
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Økonomisk virksomhed
Klagen skyldes Skattestyrelsens afgørelse om, at klager ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, hvorefter indtægter fra er anset for lønindkomst hos virksomhedens indehaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-07-2021
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms - skrivebord
Klagen vedrører nægtet fradrag for indgående afgift - anskaffelse af skrivebord. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-07-2021
Læst 23 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-07-2021
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen og momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen og af afgørelse om momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster den nægtede genoptagelse af skatteansættelsen og hjemviser spørgsmålet om genoptagelse af momstilsvaret.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 09-07-2021
Læst 22 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Betalingspligt
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har anset selskabet for at være betalingspligtigt af salgsmoms opkrævet på fakturaer med såvel fiktive som faktiske leverancer efter momslovens §§ 4 og 46, stk. 7. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-07-2021
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-07-2021
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører yderligere salgsmoms af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-07-2021
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere chokolade- og sukkervareafgift for import her til landet af produktet ”Varenr. 1226 Free From Rocky Road made with Belgian Chocolate”. Herudover vedrører klagen Skattestyrelsens stillingtagen til produkterne ”Free From Cranberry & Orange Tiffin” og ”Free From Peppermint Slice made with Belgian Chocolate”. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse for så vidt angår produktet ”Varenr. 1226 Free From Rocky Road made with Belgian Chocolate”. Landsskatteretten afviser klagen for så vidt angår produkterne ”Free From Cranberry & Orange Tiffin” og ”Free From Peppermint Slice made with Belgian Chocolate”.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-07-2021
Læst 32 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Konnekse fordringer
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har truffet afgørelse om delvis imødekommelse af anmodning om konneks modregning i klagerens overskydende skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-07-2021
Læst 20 gange
Emne: Inddrivelse