Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 03-08-2020 til 09-08-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering af fiskeolie
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet tarifmæssig told og importmoms ved import af fiskeolie i henholdsvis flydende form samt doseret i gelatinekapsler. SKAT ændrede de af selskabet angivne KN-positioner 1504109900 og 1504209000 til KN- positionerne 1517909990 samt 2106909260. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-06-2020
Læst 7 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering af tørret fisk
Klagen skyldes, at SKAT gav afslag på selskabets anmodning om at ændre varekode 0305 59 80 90, tørret fisk, til varekode 0511 91 90 00, animalske produkter uegnede til menneskeføde. Toldsatsen for varekode 0305 59 80 90 var 3,6 % med præference, hvor toldsatsen for varekode 0511 91 90 00, animalske produkter uegnede til menneskeføde var 0 %. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-07-2020
Læst 9 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momsansættelse. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-07-2020
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar primært fordi aktiviteten ikke er anset som afgiftspligtig. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 10-07-2020
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar da indkøb kun delvist er anset for at vedrøre de momspligtige aktiviteter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 02-07-2020
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Importmoms - T1-varer
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt klager at betale importmoms på grund af manglende frembydelse af T1-varer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 02-07-2020
Læst 6 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående afgift, og at SKAT som følge heraf har forhøjet selskabets momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-06-2020
Læst 5 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-06-2020
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset virksomheden for at have drevet uregistreret afgiftspligtig virksomhed med fjernsalg gennem udenlandske selskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-06-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har undladt at imødekomme selskabets anmodning om fradrag af købsmoms vedrørende en række handler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-06-2020
Læst 5 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skøder
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift ved tinglysning af skøder. Landsskatteretten forhøjer afgiften yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 23-06-2020
Læst 6 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær og ordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-07-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær og ordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-07-2020
Læst 10 gange
Emne: Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ordinær genoptagelse af indkomstansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-07-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelserne
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelserne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-07-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering af skræmmefugle
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for fem sendinger skræmmefugle. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-07-2020
Læst 6 gange
Emne: Told