Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 03-04-2021 til 09-04-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Overdragelse af goodwill
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at klager skal betale salgsmoms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afhændelse af en tandlægeklinik i 2017, herunder i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at selskabet ikke skal betale salgsmoms i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 12-03-2021
Læst 32 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag og EU-køb
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for købsmoms og har forhøjet virksomhedens salgsmoms af EU-køb. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 10-03-2021
Læst 41 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag købsmoms og har forhøjet virksomhedens salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-03-2021
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Fuld registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT (nu Motorstyrelsen) har opkrævet fuld registreringsafgift på 101 køretøjer, som er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 10-03-2021
Læst 24 gange
Emne: Afgift