Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 02-11-2021 til 08-11-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar baseret på registreringer på bankkonti. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-09-2021
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgørelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme klagerens anmodning om at genoptage Skattestyrelsens afgørelse af 15. august 2014 vedr. moms på byggegrunde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-10-2021
Læst 6 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Direktørs hæftelse for selskabs momsgæld
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt klageren at betale salgsmoms idet selskabet, hvori klageren var direktør, drev uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-10-2021
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Dokumentation
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet virksomheden fradrag for købsmoms idet der ikke er fremlagt fakturaer for udgifterne. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 22-09-2021
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Forhøjelsen vedrører blandt andet nægtelse af fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 07-10-2021
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ansat yderligere momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-09-2021
Læst 6 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Fuld registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har opkrævet fuld registreringsafgift fordelt på 17 køretøjer, som er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b, idet Motorstyrelsen ikke mener at betingelserne i registreringsafgiftslovens § 3 b, er opfyldt. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsens afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 20-09-2021
Læst 4 gange
Emne: Afgift