Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 02-09-2020 til 08-09-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2009, idet der ikke foreligger særlige omstændigheder jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-08-2020
Læst 15 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 13-08-2020
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 12-08-2020
Læst 52 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 12-08-2020
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-08-2020
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet en polsk virksomhed moms, idet SKAT har anset virksomheden for at have drevet uregistreret virksomhed her i landet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-08-2020
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-08-2020
Læst 5 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten godkender genoptagelse i en betydelig del af den omhandlede periode.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 10-08-2020
Læst 26 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvaret - almennyttigt lotteri
Klagen vedrører Skattestyrelsens afslag på en anmodning om ekstraordinær genoptagelse af foreningens afgiftstilsvar vedrørende afgift af gevinster fra almennyttigt lotteri. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-08-2020
Læst 11 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af skatteansættelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ændret grundlaget for klagerens skatteansættelse. Landsskatteretten finder, at Skattestyrelsens ændring af skatteansættelsen er ugyldig foretaget.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 05-08-2020
Læst 44 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning