Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 02-03-2021 til 08-03-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Køb og salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har ansat et samlet momstilsvar til 0 kr., idet SKAT har anset køb og salg af en ejendom for at være momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten finder, at der ikke foreligger nogen afgiftspligtig transaktioner, idet selskabet på intet tidspunkt har opnået en ret til som ejer at råde over ejendommen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 10-02-2021
Læst 53 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 09-12-2020
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af byggegrund
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar idet Skattestyrelsen har anset selskabets salg af en ejendom for et momspligtigt salg af en byggegrund, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten finder, at overdragelsen af den faste ejendom var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 11-02-2021
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms på fast ejendom
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar, idet Skattestyrelsen har anset køb og salg af en ejendom for at være momspligtig, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten finder, at overdragelsen af den faste ejendom var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 10-02-2021
Læst 35 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momspligt for undervisnings-/gruppeterapiforløb
Klagen vedrører bindende svar, hvor Skattestyrelsen har besvaret benægtende til, at spørger er momsfritaget af undervisnings-/gruppeterapiforløb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-02-2021
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-02-2021
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet momstilsvaret, idet SKAT har opgjort et delvist momsfradrag, jf. momslovens § 38, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-02-2021
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Kommune som afgiftspligtig person
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet kommunens anmodning om genoptagelse for perioderne 1. januar 2012 til 31. december 2012 og 1. januar 2013 til 31. december 2013, idet SKAT har anset kommunen for at være en afgiftspligtig person i forbindelse med levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger. Landsskatteretten finder, at det var med urette, at SKAT ikke imødekom kommunens anmodning om ordinær genoptagelse for perioderne 1. januar 2012 til 31. december 2012 og 1. januar 2013 til 31. december 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 21-10-2020
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-02-2021
Læst 10 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bolig, fristgennembrud. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig i 5 af de omhandlede 10 år.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 20-01-2021
Læst 39 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse - kompetence
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har fundet grundlag for genoptagelse på baggrund af klagerens anmodning, da sagen er afgjort af en overordnet myndighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-01-2021
Læst 50 gange
Emne: Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse - kompetence
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har fundet grundlag for genoptagelse på baggrund af klagerens anmodning, da sagen er afgjort af en overordnet myndighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-01-2021
Læst 44 gange
Emne: Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-02-2021
Læst 27 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning