Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 02-02-2021 til 08-02-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfrie ydelser
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens moms idet de leverede ydelser bestående i undervisning, rådgivning og vejledning ikke er anset som momsfritaget, da disse ikke er leveret i nær tilknytning til social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, eller i nær tilknytning til undervisning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-01-2021
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet fondens momstilsvar idet SKAT har opgjort fondens fradrag for købsmoms efter momslovens § 38, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-01-2021
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Fristgennembrud
Klagen skyldes, at SKAT har ændret selskabets afgiftstilsvar med fristgennembrud idet selskabet er anset for at have handlet groft uagtsomt, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-12-2020
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Overdragelse af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har svaret ”nej” til spørgsmål om momsfrihed ved overdragelse af fast ejendom. Landsskatteretten ændrer svaret til et "ja".
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 23-11-2020
Læst 32 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret med fristgennembrud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 0 for de tidlige afgiftsperioder.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 23-12-2020
Læst 32 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke anser virksomheden for at have dokumenteret ret til fradrag for købsmomsen. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 11-01-2021
Læst 41 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift for afgiftspligtige varer, som SKAT under et kontrolbesøg konstaterede, at selskabet var i besiddelse af. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-12-2020
Læst 27 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skøde
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales yderligere variabel tinglysningsafgift for tinglysning af skøde, idet SKAT har anført, at tinglysningsafgiften skal beregnes af den værdiansættelse, som er foretaget af SKATs Ejendomsvurdering i henhold til tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 3, 3. pkt. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 23-12-2020
Læst 17 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skøde
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af to skøder idet SKAT har anført, at tinglysningsafgiften skal beregnes af den værdiansættelse, som er foretaget af SKATs Ejendomsvurdering i henhold til tinglysningsafgiftslovens § 4, skt. 3, 3. pkt. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 23-12-2020
Læst 12 gange
Emne: Afgift