Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 01-12-2022 til 07-12-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Forhøjelsen vedrører nægtelse af fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-11-2022
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ekstraordinært har genoptaget og forhøjet selskabets momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-11-2022
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for købsmoms for en række udgifter bl.a. med begrundelse i manglende dokumentation, forkert adressat på faktura mv. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-11-2022
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 17-11-2022
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Renovation og hotelophold
Klagen vedrører nedsat momsfradrag for udgift til renovation og hotelophold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-11-2022
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for købsmoms på udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-11-2022
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Leasing af traktor og udtagning
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret vedr. nedsat fradrag for moms af leasingydelse og udtagningsmoms vedr. avslhoppe. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 17-11-2022
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønsumsafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse og nedsættelse af lønsumsafgiftstilsvaret til 0 kr. efter det har været skønsmæssigt ansat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-11-2022
Læst 13 gange
Emne: Lønsumsafgift