Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 01-12-2020 til 07-12-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om ekstraordinær genoptagelse af selskabets afgiftstilsvar for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2012, idet der ikke foreligger en praksisændring, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1. Sagen vedrører SKM2011.181.SKAT om synsprøver. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 11-11-2020
Læst 20 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms ved salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har anset selskabets salg af en ejendom for momspligtigt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-11-2020
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt fradrag af selskabets indgående moms. Landsskatteretten godkender fradrag.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 23-09-2020
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-09-2020
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsværelse og elafgift
Klagen skyldes, at SKAT har ikke godkendt fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til arbejdsværelse og nægtet tilbagebetaling af elafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-11-2020
Læst 35 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-11-2020
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momskompensation
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet foreningens ansøgning om udbetaling af delvis momskompensation af udgifter til købsmoms, idet anmodningen ikke er modtaget inden for fristen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-11-2020
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-11-2020
Læst 30 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar for perioderne 2., 3. og 4. kvartal 2006 samt 2. og 4. kvartal 2007. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-11-2020
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for et vareparti af legetøjssæt indeholdende en pen med plastmasse, UV-lamper til tørring og plastikark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-11-2020
Læst 14 gange
Emne: Told